Skip to main content

Ouderbetrokkenheid

De ouders zijn hard nodig om van een school een fijne plek te maken.

Als ouder ken jij je kind het beste. Daarom is het voor ons als school prettig een goede band met de ouders op te bouwen. Samen zijn wij er voor verantwoordelijk dat een kind zich kan ontwikkelen en kan groeien. Op De Windroos betrekken wij de ouders actief bij onze school. Zo investeren we in goede communicatie door middel van startgesprekken bij het begin van het schooljaar, een huisbezoek bij nieuwe kinderen en de tien-minutengesprekken. Gedurende het schooljaar weet de leerkracht je ook te vinden als er vragen of aandachtspunten zijn. We waarderen het als je ons inlicht als er dingen spelen in bijvoorbeeld de thuissituatie, zo kunnen we je kind extra in de gaten houden. (Groot)ouders of verzorgers zijn altijd welkom om naar binnen te lopen om een afspraak te maken, de deur staat voor je open!

Oudercommissie

De oudercommissie ondersteunt het team bij het organiseren van allerlei activiteiten voor onze leerlingen. Ook adviseert de commissie de schoolleiding over zaken die de ouders aangaan. Daarnaast innen ze de vrijwillige ouderbijdrage die wordt besteed aan excursies, sportdagen, de kerstviering en het Sinterklaasfeest. Elke groep heeft ook een klassenouder die de leerkracht ondersteunt bij activiteiten in de klas of hulp regelt tijdens uitstapjes. De klassenouder kan ook zitting nemen in de oudercommissie. Wil je de oudercommissie helpen? Het is altijd fijn als er extra handen zijn tijdens de activiteiten, je hulp is welkom.

Medezeggenschapsraad

Twee ouders vormen samen met twee leerkrachten de medezeggenschapsraad (MR). Zij praten over onderwerpen die met het beleid van de school te maken hebben, zoals veiligheid, financiën en andere schoolzaken samen met de directeur van de school. De MR behartigt de belangen van de ouders en zorgt er mede voor dat alle kinderen veilig, goed en prettig onderwijs kunnen volgen. Ouders mogen altijd ideeën, suggesties of vragen delen met de MR. Via het contactformulier kun je contact met de leden opnemen.

Medezeggenschapsraad

Neem contact op met de MR mrdewindroos@scopescholen.nl