Skip to main content

Bijzondere weersomstandigheden

De afgelopen jaren hebben we in toenemende mate te maken gehad met  bijzondere weersomstandigheden. Voor ons reden om onderstaand een aantal  afspraken op papier te zetten. Deze worden vanzelfsprekend afgestemd met de  directeuren van de scholen en gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. In deze pdf kunt u meer lezen over hoe wij omgaan met de verschillende weercode's.