Skip to main content

Begaafde kinderen

Heeft je kind een bovengemiddelde intelligentie en behoefte aan meer uitdaging? Op onze school is er een hoogbegaafdheid coach die collega’s en ouders kan ondersteunen om naar de juiste uitdagingen te kijken voor deze leerlingen.

bew leren

Op De Windroos bieden we extra uitdaging voor kinderen die intelligent zijn en voor leerlingen die naast slim ook creatief zijn in hun denken. Het is onze taak ervoor te zorgen dat deze groepen geprikkeld blijven en voldoende uitdaging krijgen. Dat doen we bijvoorbeeld door verrijkende opdrachten en projecten aan te bieden. Als dit niet voldoende is, is er binnen SCOPE scholengroep een bovenschoolse klas waar kinderen in overleg met de intern begeleider aan mee kunnen doen. Deze (hoog)begaafde kinderen gaan een dagdeel in de week in een aparte groep aan de slag met onderwerpen die buiten de reguliere lesstof liggen (Kaleidoscope).

Als een leerling naar Kaleisoscope gaat, kunnen ze een dagdeel daar de lessen volgen. Hier krijgen meer- en hoogbegaafde leerlingen extra verdieping op allerlei thema’s, worden ze uitgedaagd op hun niveau en is er aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. De aangeboden onderwerpen liggen buiten de reguliere lesstof en zorgen voor echte verdieping. De aanmeldingen lopen via de leerkrachten en interne begeleiders. 

Zelfs bij de kleuters is het al mogelijk extra stof aan te bieden. Kinderen met een voorsprong in de ontwikkeling gaan dieper in op de onderwerpen die tijdens de lessen worden behandeld. Hierbij wordt een kleuter uitgedaagd dieper na te denken over verschillende thema’s.