Skip to main content

Handelingsgericht werken

We werken volgens het handelingsgericht werken.

onderwijs op wrs

We kijken goed naar wat elk kind nodig heeft om te leren en naar wat dat mogelijk in de weg staat. Hiervan wordt een groepsoverzicht gemaakt en de leraren vertalen dat naar een groepsplan bestaande uit drie niveaus met doelen eraan gekoppeld. Elke leerling gaat aan de slag met deze doelen, waardoor het zelfstandig werken gestimuleerd wordt. Kinderen leren gebruik te maken van elkaars kennis en vaardigheden.