Skip to main content

De Vreedzame School

Veiligheid, respect, samenwerken, duurzaamheid, verantwoordelijkheid en eigenaarschap. Deze woorden vormen de kern van De Windroos als Vreedzame School.

Dit programma voor sociale competentie en democratisch burgerschap wordt bij ons op school gebruikt om te investeren in een fijne en veilige omgeving voor iedereen. De klas en de school zijn een leefgemeenschap waar kinderen zich gehoord en gezien voelen, leren samen beslissingen te nemen én samen conflicten oplossen. Ze zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap en staan open voor onderlinge verschillen. Het bereidt onze kinderen voor op de maatschappij met al haar uitdagingen. 

Op onze vreedzame school heerst een positief werkklimaat. Leerlingen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk. Alle kinderen hebben hun eigen taak binnen de klas en de school. Zo zijn kinderen uit de bovenbouw getraind als mediators. In deze rol bemiddelen zij bij conflicten tussen hun schoolgenootjes. Op deze manier leren kinderen te investeren in hun eigen gemeenschap en hun speel- en leeromgeving. Dat niet alleen, een fijne omgeving draagt ook bij aan de prestaties en de groei van onze leerlingen.