agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

TSO

Tussenschoolse opvang / overblijven
Kinderen kunnen op De Windroos tussen de middag (behalve op woensdag) gebruik maken van de tussenschoolse opvang (TSO). Op vrijdag is er alleen TSO voor kinderen vanaf groep 5. Eten en drinken worden van thuis meegenomen, echter geen snoep of koek. De kinderen krijgen bij de TSO een stukje fruit. Ook is een reglement opgesteld voor de kinderen om het tijdens de TSO gezellig te houden met elkaar. Dit reglement staat, in de vorm van een TSO-boekje. Deze vindt u in de link hieronder. U kunt wanneer u daar prijs op stelt, een papieren versie op school ophalen.

Klik op de link voor het gewenste bestand:
inschrijfformulier-TSO-2018
wijzigingtso
2019- 2020- infoboekje

De kosten voor de TSO zijn € 2,- per keer. Indien een kind niet tijdig wordt afgemeld kost dit € 2,50. Bij niet tijdig aanmelden wordt € 3,50 berekend. Betaling geschiedt door middel van een factuur die u achteraf ontvangt.

De nieuwe factuurdata 2019-2020

1e factuur: Periode 2 september t/m 18 oktober (= 7 weken)

  • factuur mee: In de week van 28 oktober 2019

2e factuur: Periode 28 oktober t/m 20 december  (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 6 januari 2020

3e factuur: Periode 6 januari t/m 6 maart          (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 9 maart 2020

4e factuur: Periode 9 maart t/m 22 mei             (= 9 weken)

  • factuur mee: In de week van 25 mei 2020

5e factuur: Periode 25 mei t/m 17 juli               (= 8 weken)

  • factuur mee: In de week van 13 juli 2020

Voor het aanmelden van uw kind bij de TSO dan kunt u ’s morgens bellen naar telefoonnummer 06-19313078 tussen 8.15 en 8.45 uur. Spreek hierbij de voicemail in. Een e-mail is ook mogelijk. Indien nodig kunt u relevante informatie over uw kind doorgeven aan de TSO (medicijn gebruik, allergie, gedrag). Een e-mail wordt altijd bevestigd. Geen bevestiging betekent niet ontvangen of niet gelezen. U kunt ook een sms-je sturen, deze worden niet bevestigd.  Wij geven de voorkeur aan een e-mail.
Voor het afmelden van uw kind vragen wij u voor 08:30 uur te bellen of te mailen.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u altijd terecht bij de coördinator:
Kim van der Maat, telefoon

Naam:

E-mailadres:

Onderwerp:

Laat het ons weten:

captcha

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders