agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Verzuim en Ziekte

Verzuim bij ziekte of bijzondere omstandigheden.

Als uw kind ziek is meldt u dit bij de leerkracht. Dit kan door naar school te bellen of te mailen voordat de lessen zijn begonnen.

Verlof buiten de schoolvakanties kan alleen worden verleend in bijzondere omstandigheden en niet om bijv. een vakantie eerder te laten beginnen of langer te laten duren.
Bijzondere omstandigheden zijn o.a. het vervullen van godsdienstige of levensbeschouwelijke verplichtingen; huwelijksjubileum van de (groot)ouders; verhuizing; ernstige ziekte e.d.
Op blz. 32 t/m 34 van de algemene schoolgids (onder: SCOPE > Algemene schoolgids) staat een uitgebreide toelichting.

Een vierjarige kleuter is nog niet leerplichtig en kan dus buiten de schoolvakanties om een of meerdere verlofdagen krijgen. Hoewel de school hiervoor geen officiƫle toestemming gevraagd hoeft te worden, stellen wij het wel op prijs tijdig op de hoogte te worden gesteld.

Een verlofformulier is te downloaden van de website (onder: ouders> formulieren)

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders