agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Oudercommissie

WAT DOET DE Oudercommissie?
De oudercommissie int de vrijwillige ouderbijdrage en zorgt dat dit op een verantwoorde manier wordt uitgegeven.
Van deze vrijwillige bijdrage worden zaken bekostigd die niet vergoed worden door de overheid, zoals excursies, sportdagen, kerstviering en andere activiteiten voor de kinderen.
De begroting voor de besteding van de ouderbijdrage kunt u vinden in de schoolgids van De Windroos.
Over de besteding van de ouderbijdrage wordt schriftelijk verantwoording afgelegd.

De oudercommissie wordt elk jaar onderverdeeld in commissies die, samen met leerkrachten, de organisatie van diverse activiteiten op zich nemen, waaronder: kerk- en schooldienst, kerstfeest en paasfeest, Sinterklaas, schoolreis, projectweek, sport- en speldag, fancy fair.
Bij deze activiteiten wordt meestal ook een beroep gedaan op de ouders.

De oudercommissie kan, gevraagd of ongevraagd, advies geven aan het schoolbestuur over zaken die ouders in het bijzonder aangaan. Het gaat hierbij meer om praktische zaken en minder om beleidsmatige en onderwijskundige onderwerpen. Hiervoor is de medezeggenschapsraad.

Wij vergaderen ongeveer 8 keer per jaar, samen met de directeur van De Windroos.

Eenmaal per jaar is er een vergadering met de medezeggenschapsraad.
Deze vergaderingen vinden plaats in de avonduren.

JAARVERSLAG SCHOOLRAAD PCB DE WINDROOS 2018-2019

WIE ZIJN WIJ?
De oudercommissie bestaat uit een aantal ouders die zich hebben opgegeven of gevraagd zijn om lid te worden van de oudercommissie.

Op dit moment zijn dit:
Ellis Lamfers (voorzitter)
Jolien Surink (secretaris)
Nathasja Blokzijl (penningmeester en luizencoördinator)
Chantal Amahorseya (personeelszaken)
Celeste Vrees
Brenda van Heusden
Joyce van den Bos
Lisette van Es
Yvette Hoogendoorn
Pauline Keijzer
Leonie van Zijll

Heeft u een vraag aan ons. Laat het ons weten middels het onderstaande contactformulier.

  Naam:

  E-mailadres:

  Onderwerp:

  Laat het ons weten:

  captcha

  De Windroos
  Zaalbergstraat 1
  2405 XA Alphen a/d Rijn
  T 0172 - 493 269
  dewindroos@scopescholen.nl  SCOPE scholengroep  © 2015 SCOPE scholengroep

  Disclaimer
  Inloggen beheerders