agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

startgesprekken

Elk jaar vinden bij ons na twee weken de startgesprekken plaats.

Het doel van deze gesprekken is dat u als ouder de nieuwe leerkrachten nog meer inzicht geeft in uw kind.
Daarnaast is het vaak een eerste kennismaking met de nieuwe leerkracht(en).
Twee weken voorafgaand aan de gesprekken ontvangt u per mail een vragenlijst over uw kind. Wij verzoeken u vriendelijk deze in te vullen en op school in te leveren.
Gaat uw kind met plezier naar school? Wat vindt hij of zij lastig? Kan uw kind extra uitdaging gebruiken? Dit zijn o.a. vragen die op de lijst voorkomen.
De leerkracht kan zich zo inlezen en tijdens de startgesprekken kunt u uw ingevulde vragenlijst verder toelichten.
Wij ervaren deze gesprekken als zeer zinvol. Door uw inzichten in uw kind zijn wij nog beter in staat uw kind te helpen.

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders