agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Medezeggenschapsraad >

Wat is een MR?
Zoals elke school heeft ook de Windroos een MR. Hierin hebben vier leden zitting (twee leerkrachten en twee ouders). Elke maand komt de raad in vergadering bij elkaar om onderwerpen te bespreken die het beleid van de school aangaan. Zoals: financiële zaken, overblijfregelingen, veiligheid en hygiëne en uiteenlopende bestuursactiviteiten. Maar ook zaken die direct de schoolleiding aangaan behoren tot de taken van de MR. Tijdens de maandelijkse vergaderingen van de MR is ook altijd een directielid van de school aanwezig.

Wat is het doel van de MR?
Kort gezegd behartigt de MR de belangen van de school. Alle kinderen moeten goed, veilig en prettig onderwijs volgen en leerkrachten moeten optimaal en met plezier hun werk kunnen doen. Via de MR hebben ouders dus de mogelijkheid om mee te denken en mee te praten over de wijze waarop de belangen van hun school het beste beschermd kunnen worden.

Mag de MR meebeslissen?
De MR geeft voornamelijk advies en controleert of het beleid van de school goed wordt uitgevoerd. Over bepaalde zaken heeft de MR het recht om mee te beslissen, bijvoorbeeld wanneer voorgenomen besluiten aan het bestuur van SCOPE (het centrale schoolorgaan) worden voorgelegd.

Is de MR hetzelfde als de ‘Schoolraad’?
De Schoolraad (SR) is een aparte commissie die zich vooral bezighoudt met allerlei activiteiten van de school. Denk daarbij aan het organiseren van de jaarlijkse schoolreis, de sinterklaasviering, de vieringen met Kerst en Pasen, schoolfeesten etc. Ook beheert de SR de financiële ouderbijdragen. Zowel de Schoolraad als de MR houden elkaar op de hoogte van hun activiteiten en werken nauw samen wanneer de situatie daarom vraagt.

Hoe zit het met de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)?
Alle scholen binnen SCOPE hebben een eigen MR. Om de verschillende beleidszaken zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen is er een GMR gevormd. Van elke MR gaan één ouder en één leerkracht naar de vergaderingen van de GMR. Ook de MR van de Windroos is op elke GMR bijeenkomst vertegenwoordigd. Daar wendt de MR actief haar invloed aan als er zaken worden besproken die rechtstreeks de belangen van onze school raken. De MR is via de GMR zo altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Hoe communiceert de MR met de ouders?
Iedere maand publiceert de MR op het mededelingenbord aan het begin van de ingang de uitkomsten van de vergaderingen. Ook kunt u deze vinden op de website van de school. Wilt u iets kwijt aan de MR of heeft u suggesties? Meld het dan gerust aan één van de MR leden of vul het onderstaande contactformulier in. Wij behartigen immers uw belang!

Wie zitten in de MR van De Windroos?
In de MR zitten 2 leerkrachten en 2 ouders.

De leerkrachten zijn in de MR vertegenwoordigd door:

 • Miranda van der Put
 • Jolanda Slatius

De ouders zijn in de MR vertegenwoordigd door:

 • Arjan van Rangelrooij (Voorzitter)
 • Jeroen Kuijlenburg

Heeft u een vraag/klacht voor ons. Laat het ons dan weten middels onderstaande contactformulier

  Naam:

  E-mailadres:

  Onderwerp:

  Laat het ons weten:

  captcha

  De Windroos
  Zaalbergstraat 1
  2405 XA Alphen a/d Rijn
  T 0172 - 493 269
  dewindroos@scopescholen.nl  SCOPE scholengroep  © 2015 SCOPE scholengroep

  Disclaimer
  Inloggen beheerders