agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

CITO

Cito toetsen

Wij volgen de vorderingen van de kinderen door middel van observaties, toetsen die bij de methodes horen en toetsen die onafhankelijk van een methode vorderingen van kinderen volgen. Bij deze methode onafhankelijke toetsen horen de toetsen van Cito.

Cito toetsen gaan uit van wat een gemiddeld kind op een bepaald moment in het jaar zou moeten kunnen en beheersen op een bepaald vakgebied. Op deze manier kunnen we zien waar een kind of een groep op dit punt staat. Twee keer per jaar analyseren we de uitkomsten en bepalen welke vervolgstappen nodig zijn om het kind het onderwijs te kunnen geven dat het nodig heeft.
De toetsen die bij de methodes horen en de observaties geven veel vaker een signaal van de vorderingen van het kind. Dit kan altijd aanleiding zijn om aanpassingen in het onderwijs te maken.

Cito toetsen zijn alleen niet bepalend hoe ons onderwijs er uit ziet. Wel is het een onderdeel van ons Leerling Volg Systeem dat ons informatie geeft over het kind.

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders