agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Kwaliteit

Wij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door:

– te kijken naar de resultaten van de toetsen die de kinderen maken en die te analyseren;
– de groepsplannen twee maal per jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen;
– ons Handelings Gericht Werken (HGW) ieder jaar te evalueren en waar nodig van actie te voorzien;
– te kijken naar tevredenheidsenquêtes van de kinderen uit de groepen 6 en 8;
– ouderenquêtes;
– volgens een vastgelegd tijdschema afgenomen vragenlijsten die de leerkrachten en directie invullen over onderwijs gerelateerde onderwerpen (zie schoolplan);
– inspectierapport na een bezoek van de onderwijsinspectie.

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders