agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Kaleidoscope

Kaleidoscope is een bovenschoolse vorm van begeleiding die de SCOPE scholengroep biedt aan kinderen die meer of (hoog)begaafd zijn. De kinderen die hiervoor in aanmerking komen, gaan 1 dagdeel in de week naar Kaleidoscope. Kaleidoscope heeft op dit moment 4 klassen.

Kaleidoscope is binnen SCOPE scholen opgezet met het doel:
– leerlingen te leren hoe ze kunnen leren
– leerlingen leren hoe te plannen
– tegemoet te komen aan de behoefte van (hoog)begaafde leerlingen om meer en diepere kennis op te doen over speciale thema’s
– de leerlingen uit te dagen op hun niveau
– de (hoog)begaafde leerling ruimte te geven voor onderlinge erkenning en herkenning van “ontwikkelingsgelijken”
– aandacht te besteden aan sociale en/of emotionele ontwikkeling

Bij Kaleidoscope wordt gewerkt met thema’s en onderwerpen die buiten de aangeboden lesstof liggen. Er wordt dus niet vooruit gelopen op de stof die de kinderen nog moeten krijgen.

Zie ook de website: https://kaleidoscope.scopescholen.nl/

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders