agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Wie zijn wij

De Windroos is in 1993 ontstaan uit een fusie tussen de Oranjeschool (gesticht in 1912) en de dr. de Visserschool (gesticht in 1916). Wij maken deel uit van SCOPE scholengroep, een stichting met 12 basisscholen, een scholengemeenschap voor Voortgezet Onderwijs en een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Wij zijn een kleinere, overzichtelijke, protestants christelijke basisschool.
Wij staan open voor alle gezindten. Van de ouders vragen wij in elk geval dat zij onze achtergrond, onze christelijke identiteit respecteren.
De Windroos is een echte wijkschool, waar we elkaar kennen.

Ons motto is “Groeien met plezier”.

Met plezier naar school gaan is de belangrijkste voorwaarde van kinderen om te kunnen leren en zich te ontwikkelen.
Onze enthousiaste en ervaren meesters en juffen helpen, ondersteunen en doen voor hoe dat het beste bereikt kan worden.
Wij gebruiken een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling (Goed Gedaan) en kunnen vaak waar nodig training in groepjes of individueel bieden.
De Intern Begeleiders (IB-ers) volgen de leerontwikkeling van de kinderen. Door middel van Handelings Gericht Werken (HGW) sluiten we zo goed mogelijk aan bij wat kinderen nodig hebben.
Samen met de leerkrachten en directeur worden de resultaten van de kinderen regelmatig besproken, geanalyseerd en waar nodig van actie voorzien.

Samenwerken met de ouders vinden wij belangrijk.
Niet alleen bij speciale activiteiten en feesten, maar ook bij het samen opvoeden.
Tijdens de startgesprekken aan het begin van het schooljaar vertellen de ouders waar zij trots op zijn bij hun kind. Waar is het goed in en waar heeft het meer ondersteuning bij nodig.
De leerkrachten zijn het hele jaar door goed bereikbaar en staan open voor alle vragen en opmerkingen. Dit kan soms voor of na schooltijd, telefonisch of per mail. Een afspraak is tenslotte snel gemaakt.

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders