agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

Kwaliteit

Wij willen de goede dingen goed doen. Daarom bekijken we regelmatig allerlei zaken die te maken hebben met ons onderwijs en onze manier van handelen.
We kijken daarbij o.a. naar:
– de ontwikkeling van de kinderen op sociaal-emotioneel gebied (“hoe zit het in zijn of haar vel”)
– de ontwikkeling van de kinderen bij het leren. We bekijken de resultaten van de toetsen die de kinderen maken en analyseren en bespreken die met elkaar;
– de groepsplannen, door ze twee maal per jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen;
– ons Handelings Gericht Werken (HGW) door ze ieder jaar te evalueren en waar nodig van actie te voorzien;
– de tevredenheidsenquêtes van de kinderen uit de groepen 6 en 8;
– de ouderenquêtes;
– de vragenlijsten die de leerkrachten en directie invullen over onderwijs gerelateerde onderwerpen (zie schoolplan);
– het inspectierapport na hun bezoek aan onze school.

In 2015 is voor het laatst een ouderenquête gehouden.
Door op de link hieronder te klikken krijgt u de uitslag van de enquête.
Op blz. 7 staat vermeld dat er 210 respondenten (uitgezette vragenlijsten) waren. Dit waren er in werkelijkheid 121. We kregen 58 ingevulde lijsten terug, dat is 48%. Dit is voldoende voor een betrouwbare uitslag.

Ouderenquêtes:
Ouderenquête 2015

Jaarverslagen
jaarverslag 2017-2018

 

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders