agenda

Er zijn geen naderende evenementen.

ICT

In de samenleving en dus ook in het onderwijs doen zich voortdurend veranderingen voor. Ontwikkelingen, zoals de opkomst van de informatiemaatschappij of trends als zelfstandig en samenwerkend leren. Deze veranderingen hebben hun invloed op het leren in de school, op hoe leerlingen geacht worden te leren. Kennisvergaring of overdracht komt in een ander perspectief te staan en er is steeds meer aandacht voor het actief leren met behulp van nieuwe bronnen via internet en het toepassen van ICT-middelen bij het verwerken van lesstof en vormgeven van opdrachten.

Wij op de Windroos streven ernaar dat kinderen algemene kennis en vertrouwdheid met informatie- en communicatietechnologie verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rol in de maatschappij.

Op dit moment hebben wij per 4 kinderen 1 device tot onze beschikking.
Elke klas beschikt over een digitaal schoolbord, waarbij de kleuters gebruik maken van een interactieve televisie.

Onze software is zorgvuldig uitkozen met het oog op de kinderen. Zo biedt alle software die wij hebben differentiaties aan. Zo zijn wij in de mogelijkheid om elk kind op zijn eigen niveau uit te dagen.

De kinderen van groep 4 en 5 krijgen gedurende het schooljaar begeleiding van leerlingen van groep 8.
De groep 8 leerlingen leren de kinderen omgaan met o.a. Word en Powerpoint.

In de groepen 5 en 7 wordt extra aandacht besteed aan internet. De kinderen behalen in de deze jaargroepen het diploma veilig internetten.

20150605_133838 20150605_133842
Groep 8 geeft computerles aan groep 5

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders