agenda
  • ma, 03 07 2017 | 19:00 - 20:00

    Rapport ophalen voor groep 1 t/m 7 ( de tijd is onder voorbehoud)

  • di, 04 07 2017

    Afscheidsmusical groep 8

  • vr, 07 07 2017 | 12:00 - 13:00

    Start van de zomervakantie om 12:00 uur
Kwaliteit

Wij bewaken de kwaliteit van ons onderwijs door:

– te kijken naar de resultaten van de toetsen die de kinderen maken en die te analyseren;
– de groepsplannen twee maal per jaar te evalueren en waar nodig bij te stellen;
– ons Handelings Gericht Werken (HGW) ieder jaar te evalueren en waar nodig van actie te voorzien;
– te kijken naar tevredenheidsenquêtes van de kinderen uit de groepen 6 en 8;
– ouderenquêtes;
– volgens een vastgelegd tijdschema afgenomen vragenlijsten die de leerkrachten en directie invullen over onderwijs gerelateerde onderwerpen (zie schoolplan);
– inspectierapport na een bezoek van de onderwijsinspectie.

De Windroos
Zaalbergstraat 1
2405 XA Alphen a/d Rijn
T 0172 - 493 269
dewindroos@scopescholen.nlSCOPE scholengroep© 2015 SCOPE scholengroep

Disclaimer
Inloggen beheerders